12 stycznia odbył się, przygotowany przez Samorząd Uczniowski, apel podsumowujący pierwsze półrocze. Przypomnieliśmy sobie wydarzenia, w których braliśmy udział oraz nasze mniejsze i większe sukcesy. Apel też był doskonałą okazją do wręczenia dyplomów i nagród uczniom, którzy brali udział w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Po raz pierwszy wyróżniono uczniów z najlepszą średnią oraz frekwencją w pierwszym półroczu.

 

Comments are closed.