Realizowane projekty

Informacje o realizowanych projektach

przez Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe.

 

1. Realizacja zadania publicznego-Prowadzenie  świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży; tytuł zadania publicznego “Świetlica opiekuńczo – wychowawcza  dla dzieci i młodzieży” w okresie od  01.01.2017 r.   do  31.12.2017 r.   Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.                                             

2.  Realizacja zadania publicznego Organizacja różnorodnych form edukacji artystyczno – kulturalnej; tytuł zadania publicznego  „Bliżej kultury”

w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.                                              

4. Realizacja zadania publicznego Promocja  zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie szkółek i pozalekcyjnych zajęć sportowych; tytuł zadania publicznego „Żeby zawsze zdrowym być, trzeba zawsze w ruchu być” w okresie od  01.01.2017r.

do   31.12.2017 r.

Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.                                             

5. Realizacja zadania publicznego -Organizacja półkolonii z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży; tytuł zadania publicznego “Lubimy wakacje bogate w atrakcje”

w okresie od 10.07.2017 r.  do   14.07.2017 r.

Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.