Historia Szkoły

Szkoła w Potarzycy powstała w 1794 r. Mieściła się w glinianej chacie krytej słomą.

Po pożarze, przez kilkanaście lat dzieci uczyły się w budynku folwarcznym. Murowana szkoła została pobudowana w 1891 roku. Uczyły się w niej dzieci do 1951 roku. Po II wojnie światowej funkcję kierownika szkoły pełniła Olga Jakubowicz, a po niej 1 października 1945 roku kierownikiem szkoły został Stefan Styczyński. 1 maja 1951 roku otwarta została nowa szkoła przy ul. Wyzwolenia 65, a w starym budynku zorganizowano przedszkole.

Dnia 5 stycznia 1957 roku stanowisko kierownika szkoły objął Edward Maziarczyk, który był inicjatorem nowatorskiego sposobu nauczania. Zorganizował gabinety przedmiotowe, a w roku szkolnym 1956/57 urządził wzorcowy ogródek geograficzny wyposażony w pomoce naukowe do badań meteorologicznych i prostych obserwacji astronomicznych.

Po odejściu p. Maziarczyka na emeryturę dnia 1 stycznia 1982 roku funkcję dyrektora szkoły objęła Halina Szulc. W roku szkolnym 1997/98 do budynku szkoły przeniesiono przedszkole i utworzono Zespół Szkół w Potarzycy.

W 2006 roku, by uniknąć likwidacji, szkołę przejęło Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe. Centrum Oświatowo – Kulturalne im. Jana Heweliusza oferuje naukę w Niepublicznym Przedszkolu im. Jana Heweliusza, Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Heweliusza oraz Niepublicznym Gimnazjum im. Jana Heweliusza.