Organ prowadzący

Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe

 

Zarząd:

1. p. Katarzyna – Prezes

2. p. Karol – Wiceprezes

3. p. Agnieszka – Sekretarz

4. p. Sylwia – Skarbnik

5. p. Tadeusz – Członek

6. p. Sławomir – Członek

7. p. Agnieszka – Członek