Informacje

Informacje o realizowanych projektach

przez Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe.

 

1. Kontynuacja realizacji zadania publicznego – Prowadzenie  świetlicy wiejskiej w Potarzycy;  tytuł zadania publicznego “Prowadzenie Domu Wiejskiego w Potarzycy”

w okresie od  01.01.2013 r.   do  31.12.2015 r.

Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.                                                      

2. Realizacja zadania publicznego-Prowadzenie  świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży; tytuł zadania publicznego “Świetlica opiekuńczo – wychowawcza  dla dzieci i młodzieży” w okresie od  01.01.2014 r.   do  31.12.2014 r.   Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.                                             

3.  Realizacja zadania publicznego Organizacja różnorodnych form edukacji artystyczno – kulturalnej; tytuł zadania publicznego  „Jestem z Tobą szczęśliwy mamo, tato…”

w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.                                              

4. Realizacja zadania publicznego Promocja  zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie szkółek i pozalekcyjnych zajęć sportowych; tytuł zadania publicznego „Sport nic nie kosztuje, kto go uprawia – wiele zyskuje” w okresie od  01.01.2014 r.

do   31.12.2014 r.

Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.                                             

5. Realizacja operacji pod nazwą „Astronomiczny  Ogród  w  Potarzycy”, w ramach Programu, osi 4 “Leader”, działania 413, “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętego PROW  na lata 2007-2013, finansowanego przez:

- Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

- Gminę Jarocin (wspieranie realizacji zadania publicznego)

- Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe ( udział własny). 

Realizację powyższego zadania rozpoczęto w maju 2014 r po podpisaniu umów.

6. Realizacja zadania publicznego -Organizacja półkolonii z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży; tytuł zadania publicznego “Na tropie przygód i  Letnich Sportowych Igrzysk Olimpijskich”

w okresie od 10.07.2014 r.  do   10.08.2014 r.

Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.

7. Realizacja zadania publicznego-Prowadzenie  świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży; tytuł zadania publicznego “Świetlica opiekuńczo – wychowawcza  dla dzieci i młodzieży”

w okresie od  01.01.2016 r.   do  31.12.2017 r.  

Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.

8. Realizacja zadania publicznego Organizacja różnorodnych form edukacji artystyczno – kulturalnej; tytuł zadania publicznego  „Książka świat otwiera ogromny…”

w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.

9. Realizacja zadania publicznego -Organizacja półkolonii z programem profilaktycznym lub socjoteraputycznym dla dzieci i młodzieży; tytuł zadania publicznego “Wakacje na wsi nie muszą być nudne”

w okresie od 4.07.2016 r.  do   15.07.2016 r.

Powyższe zadanie finansowane w formie wspierania przez Gminę Jarocin i Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – wkład własny.