Przedszkole

 

Przedszkole w Potarzycy jest placówką niepubliczną, która prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka w oddziale: 3, 4 i 5 – latków

Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie terapii, kształcenia zintegrowanego, plastyki i muzyki. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka, przygotowują dziecko do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie z trudnościami i porażkami, ale należy również cieszyć się sukcesem.

Zajęcia podstawowe

W godzinach od 8.00 do 13.00 realizowana jest podstawa programowa


Dodatkowe nieodpłatne zajęcia

  • język angielski
  • religia
  • zajęcia umuzykalniające