W Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Heweliusza w Potarzycy uzyskano dotacje na wprowadzenie następujących zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Na Dobry Początek” nr POKL.0901.02-30-214/12. Projekt jest realizowany od XII 2012 r. do VI 2013 r.

Celem powyższego projektu jest wdrożenie programu rozwojowego, mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych. Wszystkie zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem bogatych i ciekawych pomocy dydaktycznych jakie udało się zakupić w ramach projektu.

W ramach projektu uczniowie mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:

 

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ze zwróceniem szczególnej uwagi na trudności w czytaniu i pisaniu (J. Michalak, K. Słowiak)
  • Zajęcia socjoterapeutyczne

(A. Stasiak-Sikorska)

  • Zajęcia logopedyczne

(I. Porzucek)

  • Zajęcia plastyczne

(T. Harendarczyk)

  • Zajęcia muzyczno – ruchowe

(G. Klimkiewicz)

  • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

(T. Harendarczyk)

W zakres działań edukacyjnych proponowanych przez realizatorów projektu wejdą m.in. zajęcia dodatkowe, takie jak:

1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE – Celem zajęć jest przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu oraz wspomaganie rozwoju dziecka. Skupienie uwagi na eliminacji niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie istniejących braków. Ponadto stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.

2. ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE – Zajęcia mają na celu rozwijanie prawidłowych relacji z nauczycielem i rówieśnikami. Rozwój komunikacji społecznej, jest niezbędnym elementem w osiąganiu sukcesów szkolnych poprzez pokonywanie stawianych przed nim trudności. Ponadto budowanie wiary w samego siebie, w swoje umiejętności, a w efekcie pozytywny obraz własnego ja i poczucie akceptacji przez innych.

3. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – Celem zajęć jest wykrywanie, korygowanie istniejących u dzieci wad wymowy, usprawniając poprzez wielorakie ćwiczenia narządy aparatu artykulacyjnego.

4. ZAJĘCIA PLASTYCZNE – Zajęcia rozwijające twórcze myślenie, usprawniające spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną zdolności manualne, a jednocześnie doskonałe ćwiczenia kompozycyjne, zabawowe, relaksacyjne i wyciszające. Wspaniała okazja do rozbudzania wyobraźni.

5. ZAJĘCIA MUZYCZNO – RUCHOWE – Proponujemy zabawy umuzykalniające, rozwijające poczucie rytmu, poczucie świadomego ruchu. Zajęcia integrujące muzykę, sztukę i poezję. Dające możliwość między innymi na naukę gry na dzwoneczkach i fletach.

6. ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ – Zajęcia skupione na ćwiczeniach mających na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy. Można wyróżnić ćwiczenia oddechowe, mięśni grzbietu i pośladków, mięśni brzucha, korygujące ustawienie miednicy, antygrawitacyjne; czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa.


Comments are closed.