Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012 odbyła się 29 czerwca w sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Aleksandra Świderska oczytała listy skierowane do nauczycieli, rodziców uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012. W swoim przemówieniu Dyrektor szkoły podziękowała za pracę i trud całej radzie pedagogicznej oraz uczniom w mijającym roku szkolnym. Pogratulowała sukcesów, szczególnie uczniom wyróżnionym. Życzyła wszystkim wspaniałego i bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji.

Comments are closed.