wospZ przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do Programu Ratujemy i Uczymy Ratować  objętym honorowym patronatem
Minister Edukacji Narodowej RP.

Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować został uruchomiony w 2006 r. przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i będzie trwał do końca świata i jeden dzień dłużej…

Oprócz praktycznych umiejętności Fundacja zapewnia nauczycielom, a tym samym szkole, wszystkie materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji wśród uczniów.

Dzięki temu programowi dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

Comments are closed.