Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się we wtorek 1 września. Pierwszym elementem tej uroczystości była msza święta w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Potarzycy. Po mszy młodzież udała się na salę gimnastyczną Centrum Oświatowo – Kulturalnego im. Jana Heweliusza w Potarzycy.

Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 dokonała Prezes Potarzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego pani Katarzyna Kaczmarek. Następnie pan dyrektor Janusz Cieślak, powitał serdecznie  wszystkich uczniów, ich rodziców i pedagogów. W dalszej kolejności omówił organizację bieżącego roku szkolnego oraz przedstawił pracowników szkoły.

Życzenia zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a także zdrowia i wielu radości w bieżącym roku szkolnym złożył zebranym również Burmistrz Robert Kaźmierczak.

Prezes Potarzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego pani Katarzyna Kaczmarek

Dyrektor Centrum Oświatowo - Kulturalnego im. Jana Heweliusza w Potarzycy pan Janusz Cieślak

 

Comments are closed.