Piętnaścioro dzieci reprezentujących szkołę podstawową w Potarzycy wzięło udział w II Regionalnym Dziecięcym Przeglądzie Pieśni Ludowej „Kukułeczka”. Przegląd ten został przeprowadzony w dniu 22 marca 2012 r., w leżącej koło Poznania miejscowości Tulce. Odbywał się on pod wspólnym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Powiatu Poznańskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy występowali w czterech kategoriach: w klasach I – III solo i grupowo oraz w klasach IV – VI także solo i grupowo. Szkoła w Potarzycy wystawiła swoich reprezentantów we wszystkich kategoriach, w trzech odnosząc sukcesy, w tym w dwóch kategoriach zwyciężając. W kategorii indywidualnej dla klas IV – VI Jakub Florkowski, za wykonanie piosenek: „A za lasem moje wołki” i „Siwe gąski”, zajął pierwsze miejsce uzyskując nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Pierwsze miejsce w kategorii grupowej dla klas I-III zdobyła też reprezentacja Potarzycy w składzie: Martyna Andrzejczak, Piotr Andrzejczak, Wiktoria Grygiel, Marta Mikołajczak, Tomasz Nowaczyk, Zuzanna Rutka, Nikola Śnieżek i Zofia Wielebska. Z kolei grupa dzieci występująca w kategorii dla klas IV – VI, zdobyła III miejsce. Wystąpili w niej: Honorata Bystrzycka, Jakub Florkowski, Zuzanna Kaczmarek, Filip Mikołajczak, Monika Rutka, Anna Pawłowska i Zuzanna Wielebska. Wszystkie piętnaścioro dzieci wróciło do domu z nagrodami.

Przygotowaniem dzieci do udziału w przeglądzie zajmowało się dwoje nauczycieli pracujących w Potarzycy: pod względem wokalnym Tomasz Paks, natomiast wyboru utworów oraz przygotowania pod względem używania gwary dokonała Aleksandra Mendelska.

 

Comments are closed.