28 maja uczniowie naszej szkoły przygotowali krótkie przedstawienie, podczas którego pojawiły się piękne damy, a nawet sam król Stanisław August Poniatowski wraz z towarzyszącymi mu posłami. Odczytano fragment Konstytucji 3 Maja, a także podkreślono znaczenie tego doniosłego dokumentu uchwalonego w 1791 roku. W trakcie przedstawienia podziwiać mogliśmy nasze koleżanki i kolegów tańczących poloneza.

Nad przygotowaniem apelu czuwała pani Aleksandra Mendelska i pan Paweł Kulka.

Comments are closed.