Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki zaprasza wychowawców, nauczycieli i rodziców na kolejne w tym roku spotkanie z  profesorem Jackiem Pyżalskim. Majowy wykład profesora Pyżalskiego na temat trudnych zachowań uczniów i sposobów radzenia sobie z nimi spotkał się z wielkim zainteresowaniem. Tym razem tematem rozważań będzie przemoc rówieśnicza.

Wykład odbędzie się 20 października 2016 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie w godzinach 16.30-18.30. Udział jest bezpłatny.
Prelegent jest wykładowcą akademickim, trenerem w obszarze komunikowania i trudnych zachowań, autorem licznych publikacji na temat agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.

Problematyka poruszana podczas wykładu pt. “Przemoc rówieśnicza – co działa, co nie działa a co szkodzi?”:

  1. Przemoc rówieśnicza – rodzaje, przyczyny, mechanizmy.
    2. Bullying jako poważna przemoc rówieśnicza – konsekwencje krótko i długoterminowe.
    3. Jak zapobiegać – co można zrobić w nowej klasie, grupie?
    4 Interwencja, gdy problem jest poważny.

Comments are closed.